Jak wykonać hydroizolację fundamentów – typy hydroizolacji

Jak wykonać hydroizolację fundamentów - typy hydroizolacji

Odpowiednia izolacja zapewnia spokój na lata. Jak dobrać rodzaj izolacji do podłoża, na jakim stoi budynek? Czy w taki sam sposób wykonuje się izolację budynków podpiwniczonych i bez piwnic? Czym różni się izolacja wodochronna od przeciwwilgociowej?

Izolacje fundamentów możemy podzielić na lekkie i ciężkie. Do lekkich izolacji zaliczamy te przeciwwilgociowe. Ciężkimi izolacjami nazywamy okładziny przeciwwodne. Każdy typ izolacji przeznaczony jest do innych zastosowań i spełnia inną funkcję. 

Hydroizolacja fundamentów — czy jest konieczna?

W skrócie: tak. Jeżeli zależy nam na mocnych fundamentach, które wytrzymają wiele lat wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej jest konieczne. Budynek bez izolacji fundamentów narażony jest na nadmierne pochłanianie wody przez fundamenty, a co za tym idzie, po pewnym czasie mogą pojawić się ogniska pleśni, które osłabiają fundamenty. Dodatkowym ryzykiem jest zamarzanie wody w fundamentach w zimie. Woda zamarzając zwiększa swoją objętość i zwyczajnie “rozsadza” fundament. Efektem tego będą pęknięcia i kruszenie się podstawy domu. 

Jak dobrać izolację do podłoża?

Podczas wyboru izolacji decydującym czynnikiem jest przepuszczalność podłoża, na jakim będzie znajdował się budynek. Często spotykanym widokiem jest wilgoć w piwnicach domu, która prowadzi do rozwoju grzybów i pleśni. Najczęściej taki obraz jest skutkiem źle wykonanej izolacji wodnej, nieodpowiednim jej dobraniem do podłoża lub też -co nie jest częste- kompletnym brakiem takiej izolacji. Każdy, kto zdaje sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje niesie za sobą niewłaściwie wykonana hydroizolacja, przywiązuje ogromną wagę do jej prawidłowego naniesienia. 

Nie licząc terenów ewidentnie zalewowych, w których budowanie domu jest praktycznie niemożliwe ze względu na obecne przepisy, najczęściej spotykanymi podłożami są:

– piaski, żwiry, rumosze,
– gliny,
– piaski gliniaste, iły

Podłoża te różnią się pod kątem przepuszczalności wody.

Do najlepiej przepuszczalnych zalicza się podłoża piaszczyste i żwirowe, a także rumosze skalne. Wyraźnie oddzielone ziarna i fragmenty skalne pozwalają na infiltrację wody w głąb ziemi. Jej łatwe odprowadzanie sprawia, że domy posadowione na tego typu podłożu są w minimalnym stopniu narażone na nadmiar wilgoci. Dzięki temu zabezpieczenie fundamentów jest stosunkowo łatwe. W budynkach umiejscowionych na dobrze przepuszczalnych podłożach stosuje się lekką hydroizolację fundamentów. 

Pozostałe rodzaje podłoży określane są jako nieprzepuszczalne lub trudnoprzepuszczalne. W ich przypadku dobór odpowiedniej izolacji wodnej powinien opierać się na poziomie zwierciadła wód gruntowych. Domy posadowione na tego typu podłożach powinny posiadać izolację średnią lub ciężką. 

W odpowiednim określeniu parametrów podłoża i poziomu wód gruntowych pomogą badania geologiczne gruntu, wykonane przez specjalizującą się w tym firmę. Badania geologiczne powinny zostać wykonane jeszcze przed etapem projektowania budynku. 

Różne typy podłoży od góry: piasek, żwir, glina

Typy izolacji przeciwwilgociowej

Hydroizolację fundamentów możemy podzielić na trzy podstawowe typy: lekką, średnią i ciężką. Każdy z nich znajduje zastosowanie przy innym podłożu

Lekka izolacja wodna fundamentów

Jest najprostsza do wykonania i nadaje się doskonale przy budynkach umiejscowionych na piaskach i żwirach. Jej wykonanie jest stosunkowo proste. Aby dobrze wykonać izolację typu lekkiego, należy pokryć ściany fundamentów około trzema warstwami powłoki asfaltowo-kauczukowej. Izolację taką można wykonać również przy użyciu jednej warstwy papy podkładowej. Podczas wykonywania hydroizolacji lekkiej koniecznie musimy pamiętać o ułożeniu pod podłogą piwnicy dwóch warstw folii izolacyjnej, którą należy szczelnie połączyć z izolacją ław fundamentowych.

Izolacja typu średniego 

Najczęściej wykonuje się ją, jeżeli budynek znajduje się na gruntach nieprzepuszczalnych i dodatkowo fundamenty znajdują się powyżej poziomu wód gruntowych. Taka izolacja dobrze sprawdza się również podczas sporadycznie podnoszącego się poziomu wód gruntowych. 

Izolację typu średniego wykonuje się poprzez nałożenie 2 warstw uszczelniających na ściany fundamentu. Warstwy te mogą tworzyć np. folia tłoczona położona na warstwie papy przymocowanej lepikiem lub na warstwie powłoki asfaltowo-kauczukowej. Większość specjalistów zaleca również wykonanie opaski drenażowej wokół fundamentów. Rozwiązanie takie zabezpieczy fundament przed nadmiernym naporem wody podczas okresowego podnoszenia się jej poziomu. Izolacja typu średniego podobnie jak typu lekkiego wymaga zabezpieczenia przestrzeni pod podłogą piwnicy. 

Ciężka izolacja przeciwwodna – zastosowanie i wykonanie

Stosowana jest w przypadku, kiedy poziom wód gruntowych utrzymuje się na stałym poziomie przekraczającym wysokość fundamentów lub podłogi piwnicy. Izolacja typu ciężkiego musi wytrzymać ciągły napór wody, z tego względu musimy pamiętać o wykonaniu jej z odpowiednio mocnych materiałów. 

Przy wykonaniu izolacji ciężkiej najlepiej sięgać po materiały jak najwyższej jakości. Nie należy przesadnie oszczędzać w tej kwestii, ponieważ kiepskiej jakości materiały mogą nie wytrzymać naporu wody. Izolację typu ciężkiego wykonuje się poprzez połączenie izolacji poziomej i pionowej. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie szlamu uszczelniającego i samoprzylepnych membran bitumicznych. 

W trudnym terenie z wysokim poziomem wód gruntowych dobrą praktyką jest zastosowanie betonu wodoszczelnego i rezygnacja z ław na rzecz płyty fundamentowej. Takie rozwiązanie w połączeniu z izolacją ciężką i odpowiednio wykonaną opaską drenażową powinno zabezpieczyć fundamenty na wiele lat. 

Natryskowe wykonanie hydroizolacji fundamentów

Część materiałów takich jak np. szlam uszczelniający lub masy typu dysperbit możemy nakładać na dwa sposoby: pędzlem lub pistoletem natryskowym. Pierwszy sposób jest mocno praco- i czasochłonny. Znacznie szybszy jest natrysk masy przy użyciu specjalnych pistoletów i agregatów przeznaczonych do tego typu prac. Natryskowe nakładanie substancji uszczelniającej fundamenty zapewnia szybkie i dokładne wykonanie pracy, a także pokrycie powierzchni fundamentów równej grubości warstwą uszczelniacza. 

Dodaj komentarz